Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
16 Ocak 2020

»  Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır 
»  Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
»  Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
»  Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
»  
Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
»  Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili  tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır 
»  Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler,hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
»  Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır 
»  Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir 
»  Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir 
»  Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir 
»  Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir 
»  Kemik iliği nakli ve  organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır) 
» Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır 
»  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir 
»  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır 
»  Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
»  
Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir                         
»  Hastanede bulunduğunuz sürede mümkün olduğunca sessiz olunmalıdır.
   
 (Unutulmamalıdır ses ve gürültü enfeksiyonlara ve sistemik hastalıkların artmasına sebep olmaktadır.)