Mutemetlik
10 Ocak 2024

Görev Ve Sorumlulukları:

 

Sorumlulukları

Hastane Personelinin (Döner Sermaye Ve Genel Bütçe’den Maaş Alan Memurların) Maaşlarının, Döner Sermaye Ek Ödemelerinin, Nöbet Ücretlerinin, Terfi Farklarının, Yolluklarının, Tasarruf Teşvik Nema Ödemelerinin Ve Diğer Özlük Haklarının Yapılması Ve Takibinden Sorumludur.

Görevleri

 

ØPersonelin Aylık Maaşlarını Yapmak, İlgili Muhasebe Müdürlüğü İle Kontrol Edip Hesaplarına Aktarmak.

ØPersonelin Kıdem Tazminatlarını Yapmak.

ØTerfi Eden Personellerin Terfi Farklarını Yapmak Ve Muhasebe Müdürlüğüne İletmek.

ØDöner Sermaye Ek Ödemelerini Yapmak Ve Personelin Hesabına Aktarılmasını Sağlamak

ØZorunlu Tasarruf Hesabında Biriken Paraları,Nema Ödemelerini Yapmak Ve İlgili Bankalardan Alarak Dağıtmak

ØRadyasyona Maruz Kalarak Çalışan Personellerin Yıpranma Tazminatlarını Yıl Sonu Hesaplarına Yansıtmak

ØPersonelin Tayini Esnasında Personel Nakil Formlarını Temin Ederek Onaylatmak

ØSendika Kesinti Listesini Hazırlayarak İlgili Sendikalara Havale Etmek

ØGeçici Görev Yolluklarını Yapmak.

ØSürekli Görev Yolluklarını Yapmak .

Øİcra Dairelerden Olan Kesintileri Yapmak Ve İlgili İcra Dairelerine Yatırmak.

ØYeni Göreve Başlayan Ve Görevden Ayrılan Personelin İşlemlerini Yapmak.