A Blok
01 Kasım 2022

İdari Birimler
Poliklinikler
Acil Servis
Radyoloji Birimi
Laboratuvar Birimi

yerleşim planı 1.jpg