Odyoloji
12 Ocak 2024

ODYOLOJİ

Yapılan Testler 

Saf Ses Odyometri Testi (İşitme Testi)
 :İşitme sağlığı durumu hakkında bilgi edindiğimiz ve değişik frekanslarda ( 250 Hz -500 Hz-1000 Hz-2000 Hz-4000 Hz-6000 Hz-8000 Hz) sinyal sesleri gönderilerek duyulabilen en düşük değer bulunarak eşik değer olarak kabul edilir ve bu eşiğe göre işitme sağlığı değerlendirilir.
Konuşma Testleri: Özel olarak hazırlanan kelimeler ile işitme sağlığının değerlendirildiği testlerdir.
Yenidoğan ABR Testi


ODYOLOJİ
ODYOLOJİ