Arşiv
10 Ocak 2024

Görev Ve Sorumlulukları:

 

Sorumlulukları

Hasta Dosyalarının Belirli Düzen İçerisinde Arşivlenmesi Ve İstenildiğinde İlgililere Zimmetle Verilmesinden Sorumludur.

 

Görevleri

 

Øİşi Biten Hasta Dosyalarını, Arşiv Tekniği Bakımından Kontrol İle Noksanlarını Tamamlattırıp Düzenli Bir Şekilde Yerleştirmek.

ØPoliklinik Ve Kliniklerden Hastalara Ait Geçmiş Bilgiler İstenildiğinde Arşiv Kartı İle Bu Dosyaları Çıkartmak Ve İlgiliye Vermek, Dosyanın Geri Dönüşünü Takip Etmek.

ØTabiplerin İnceleme, Araştırma, Makale, Test, İstatistik Ve Rapor Hazırlamak Gibi İlmi Çalışmalarında Ve Günlük Arşiv Araştırmalarında Kendilerine Yardımcı Olmak.

ØHer Türlü Kaydı Eski Yıllara Ait Defterleri , Dosyaları Usulüne Uygun Tutmak,Kaydetmek Ve Bilgisayara İşlemek,

ØArşiv Yönetmeliğine Uygun Olarak Tedbir Almak.

ØArşivi Devamlı Olarak Gözetimi Altında Bulundurmak.

Øİlgisi Olmayanlara Dosya Vermez.

ØArşivin Genel Düzenini Sağlamak.

ØTemizliğini Yaptırmak.