T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Ortaköy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Ortaköy Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 07/09/2021

      ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ VE GÖREV TANIMLARI

 

 

GÖREVLİ

GÖREV TANIMI

İMZA

Uz.Dr. Ali Erdinç ÇİFTÇİLER (Başhekim )

-Komite başkanı

 

 

Dr.Neşat Tolga AKBAŞ

(Başhekim Yardımcısı)

-Çalışan sağlığı konusunda yapılması gerekenler hakkında önerilerinde bulunur.

 

İhsan AKYÜZ (İdari ve Mali İşler Müdürü)

-Çalışanlara yönelik yapılacak düzenlemelerin öncelik sırasına göre iyileştirme yapılmasını imkan sağlamak.

-Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması

 

Naile KÖSE (Sağlık bakım hizmetleri müdürü)

Çalışanların güvenliğine yönelik öneri ve görüş bildirerek alınacak kararlara katılmak.

 

Hatice TONTUR

(Enfeksiyon Hemşiresi)

Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi-Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması -Kesici delici alet yaralanmalarına yönelik risklerin azaltılması-Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması - Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması

 

Şaban ÖZDEMİR

(Güvenlik Birim Amiri)

 

Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması

 

Hasibe ÖZDAL

(Çalışan Hakları Birim Sorumlusu)

Çalışanlara yönelik şiddet olaylarına yönelik takipleri yapmak ve önerilerde bulunmak.

 

Hasibe ÖZDAL

(Kalite Direktörü )

Komite toplantılarına katılmak, Gerektiğinde Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatmak ve takibini yapmak

 

Komite en az yılda dört kez ve gerektiğinde toplanır.Olağan dışı durumlarda komiteyi komite üyelerinden her hangi birinin teklifi ile acil toplayabilir.Çalışma alanına yönelik eğitimler Eğitim planına eklenerek plan dahilinde eğitimler verilmektedir.