T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Ortaköy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Ortaköy Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mavi Kod Ekibi ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 16/01/2020

MAVİ KOD EKİBİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

·Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
·Mavi kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,
·Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
·Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutmak,
·Her vardiya için ekipleri ( CPR eğitimi almış en az bir hekim, bir sağlık çalışanı olmak üzere) belirlemek,
·Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin bulundurulmasını sağlamak,
·Yapılan müdahale ile ilgili standarda uygun kayıtların tutulmasını sağlamak,
·Acil müdahale setinin miad ve kritik stok seviyelerinin takip edilmesini sağlamak,
·Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
·Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim vermek.
·Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
·Mavi kod nöbet listesini hazırlayarak nöbet tutacak kişilere bilgi vermek


GÖREVİ

ADI SOYADI

Başhekim Yardımcısı

Dr.Neşat Tolga AKBAŞ

İdari ve Mali Hizmet Müdürü

Yasin DEMİRHAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Naile KÖSE

Anesteziyoloji Branş Uzmanı

Uzm.Dr.Uğur Serkan DUMANLIDAĞ
Acil HekimiDr.Samet GÜLTEKİN
Acil HekimiDr.Yasemin KOÇAK
Acil HekimiDr.Merve SABANCI
 Acil Hekimi Dr.Murat AK
Anestezi TeknisyeniTürkan SARP ÇELİK
 Anestezi Teknisyeni Selda KASAR
 Anestezi TeknisyeniÇağlar SARI